Khotbah Perjanjian Baru

Jangan Menjadi Batu Sandungan bagi Saudaramu!

[28]Ruben, “Menangani Konflik Antara Golongan Kuat dan Golongan Lemah” 64.

[29]Ibid. 66.

[30]Bartlett, Romans: Westminster Bible Companion 127-128.

[31]Barclay, Pemahaman Alkitab setiap Hari: Roma 283-284.

[32]Barclay, Pemahaman Alkitab setiap Hari: Roma 285-286.

[33]Hendriksen, New Testament Commentary: Romans 464.

[34]Barrett, A Commentary On The Epistle To The Romans 265.

[35]Hendriksen, New Testament Commentary: Romans 465.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *