Khotbah Perjanjian Lama

Beribadah Hanya kepada Tuhan

Beribadah Hanya kepada Tuhan

1 Samuel 7:1-4; 2 Raja-raja 17:24-41

oleh: Jenny Wongka †

Umat Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, sejak semula Tuhan berlaku sangat baik kepada umat-Nya itu, seperti seorang ibu yang mengasihi dan merawat anak-anak-Nya, juga seperti gembala yang setia memelihara domba-domba-Nya. Kita belajar dari sejarah bahwa umat Israel sudah mengalami berkat-berkat Tuhan, namun mereka masih tegar tengkuk, sering meninggalkan Tuhan dan berbalik pada penyembahan berhala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *