Khotbah Perjanjian Lama

Berkat bagi yang Bersandar Pada-Nya

Kemuliaan Allah seperti ini dilakukan Allah berulang-ulang dalam sejarah umatNya yang hidup bersandar kepadaNya:

Pada zaman Nuh, Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari hukuman air bah terhadap manusia berdosa.

Pada jaman Yusuf, Allah menolong Yusuf secara ajaib. Ia dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya sebagai budak tetapi Allah membuatnya menjadi penguasa di Mesir

Bangsa Israel ditolong Allah dengan dikeluarkan dari perbudakan di Mesir yang sudah berlangsung ratusan tahun. Kemuliaan Allah nyata melalui kemenangan dan hukuman-Nya atas Firaun dan dewa-dewa Mesir. Kemuliaan Allah juga terlihat melalui membelah air laut Teberau sehingga bangsa Israel dapat menyeberang dengan selamat dan terlepas dari kejaran Firaun dan tentara Mesir.

Allah menunjukkan kemuliaanNya melalui membawa kembali bangsa Israel yang di tawan di Babel ke tanah Kanaan.

Kemuliaan Allah yang yang sejati yang Allah nyatakan kepada manusia ialah melalui Yesus Kristus datang ke dunia. Ia menyelamatkan umat-Nya dari perbudakan dosa dan hukuman maut. Dengan kehidupan-Nya yang sempurna tanpa dosa, kematian-Nya dan kebangkitan-Nya, Ia menyelamatkan orang-orang pilihan-Nya. Dengan kita hidup menjadi saksi Kristus, berarti kita hidup memancarkan kemuliaan Allah yang sejati.

Ada seorang wanita yang rindu melayani Tuhan. Namun ia merasa tidak memiliki apa-apa. Dia hanya bekerja menjadi seorang pembantu di sebuah keluarga di China. Tapi ia berdoa terus kepada Tuhan, supaya Tuhan memberinya kesempatan untuk bisa hidup melayaniNya. Suatu kali wanita tersebut mendapat tugas untuk mengasuh anak yang masih kecil dari majikannya. Siang malam ia menghabiskan waktunya dengan anak kecil itu. Ia mulai memperkenalkan Tuhan Yesus kepada anak kecil tersebut secara perlahan-lahan. Sampai tanpa terasa anak itu tumbuh benar-benar menjadi anak yang memahami tentang Yesus dan menerima-Nya sebagai Juruselamatnya secara pribadi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *