Khotbah Perjanjian Baru, Khotbah Perjanjian Lama

Doa dan Puasa : Apa yang Diajarkan Alkitab?

Ada keprihatinan yang berat yang sedang dihadapi oleh umat Tuhan, maka saya punya tekad untuk tidak makan dan minum. Saya bertekad untuk berdoa dan berpuasa dengan sungguh-sungguh.

Setidak-tidaknya empat hal tersebut dapat menjadi prinsip-prinsip yang benar di dalam melakukan Doa dan Puasa. Marilah kita sambut dengan penuh suka cita Hari Doa dan Puasa sebagai wujud dari proses kedewasaan pertumbuhan iman kita. Doa dan Puasa mempunyai kuasa yang besar di dalam mewujudkan rencana Tuhan dalam kehidupan dan kesaksian iman kita. “Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya” (Yak.5:16b). Marilah kita wujudkan sebagai kesatuan kita di dalam anggota-anggota tubuh Kristus dalam menunjang pembangunan masyarakat, bangsa dan negara kita yang kita kasihi. Marilah kita bersama-sama mencari dan mendapatkan kehendak Tuhan sehingga kita dapat melangkahkan peranan kita dengan tepat guna dalam pembangunan gereja-Nya yang menunjang kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara kita. Amin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *