Khotbah Perjanjian Baru, Khotbah Perjanjian Lama

Doa dan Puasa : Apa yang Diajarkan Alkitab?

Namun yang penting…. Bagaimana sikap kita dalam melakukan Doa dan Puasa? Apakah Doa dan Puasa itu merupakan “Peraturan iman yang legalistik”? Di mana umat Tuhan harus melakukan Doa dan Puasa demi mentaati “Hukum Agama” yang ditetapkan? Tidak!!! Doa dan Puasa dilakukan bukan sekedar untuk memenuhi hukum agama atau peraturan agama; tetapi yang lebih penting bukan mentaati pelaksanaan Doa dan Puasa secara hukum, melainkan motivasi, kehendak dan tujuan yang jelas di mana Doa dan Puasa itu dilakukan!!!

Yesaya mengingatkan umat Tuhan yang sedang melakukan puasa dengan cara puasa yang tidak benar, dia mengatakan “Mengapa kami berpuasa dan Engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan Engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena.

Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang Ku-kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain kabung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada TUHAN? Bukan!!!

Berpuasa yang Ku-kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri! Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera; kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan TUHAN barisan belakangmu (Yes.58:3-8).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *