Renungan

Kerajaan, Kuasa dan Kemuliaan

Oleh: Ps. Agus Lianto

Matius 6:5-8, 11-13

Dalam minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sikap yang benar dalam berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid-Nya, khususnya bagaimana kita menempatkan diri di hadapan-Nya melalui doa-doa kita dan bagaimana kita mengakhiri doa kita dengan sikap penuh kemenangan.

1.      Berdoa dalam Ketergantungan pada Bapa

“Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya…” (Matius 6:11) 

“Sebab TUHAN, Allahmu, memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini; keempat puluh tahun ini TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun.” (Ulangan 2:7)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *