Khotbah Perjanjian Lama

Madu dari Gunung Batu

(Mazmur 81:9-17)

Oleh: Andy Kirana

“Tetapi umat-Ku akan Kuberi makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu Aku akan mengenyangkannya.”

Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dalam buku “Tetesan Madu Dari Sorga” kumpulan tulisan Ibu Madudari (ibu saya) yang saya sunting dan terbitkan tahun 2020 yang lalu, saya mendapatkan berkat kekuatan iman dari kesaksian hidup beliau. Demikian ibu Madudari menuturkannya:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *