Renungan Berjalan bersama Tuhan

Percuma Belajar Jika Menyimpang

Percuma Belajar Jika Menyimpang

Oleh: Pdt. Nathanael Channing

“Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan, kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan” (Amsal 19:27)

Apa yang sering dikatakan guru kepada murid-muridnya, baik di dalam maupun di luar kelas? Kata-kata apa yang sering kita dengar dari orangtua kita saat kita melakukan kesalahan yang sama berulang kali? Bukankah kita sering mendengar perkataan seperti ini, “Percuma saja ia diberitahu! Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri! Tak pernah satu kata atau satu perintah pun yang ia dengar dipikirkan lalu dilakukan!” Itulah keluhan seorang pendidik dan orangtua yang terus mengajar anak didiknya. Ternyata kita harus menyadari bahwa apa yang dilakukan dalam proses belajar mengajar, mendidik, dan mengarahkan pada jalan yang benar dan baik, tidak semudah yang kita harapkan. Proses belajar yang benar dan baik bukan seperti membalikkan telapak tangan kita. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pada dasarnya, kita semua adalah orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Paulus mengatakan bahwa kita sudah kehilangan kemuliaan Allah (Roma 3:23). Maka yang ada di dalam diri manusia yang berdosa adalah kuasa dosa. Tidak heran kalau kuasa dosa itu selalu menolak apa yang baik dan benar. Proses belajar tidak pernah kita ikuti dan dengar dengan baik, apalagi dilakukan dalam kehidupan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *