Khotbah Topikal

Seri Pengakuan Iman Rasuli: Aku Percaya! (1)

Seri Pengakuan Iman Rasuli: Aku Percaya!

oleh : Ps. Michael Chrisdion

 

 • Aku percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa, khalik langit dan bumi.
 • Dan kepada Yesus Kristus AnakNya Yang Tunggal, Tuhan Kita.
 • Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria.
 • Yang menderita sengsara dibawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut.
 • Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati.
 • Naik ke surga, duduk disebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa.
 • Dan dari sana Ia akan datang
 • untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
 • Aku percaya kepada Roh Kudus.
 • Gereja yang Kudus dan Am, persekutuan Orang Kudus
 • Pengampunan Dosa. – Kebangkitan Tubuh.
 • dan Hidup Yang Kekal. AMIN.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *