Khotbah Perjanjian Lama

Ketika Iman Berbenturan dengan Kenyataan

  Ketika Iman Berbenturan dengan Kenyataan  (Bilangan 13:25-33) oleh : Pdt. Wahyu ‘wepe’ Pramudya   13:25 Sesudah lewat empat puluh hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, 13:26 dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu… Read More Ketika Iman Berbenturan dengan Kenyataan

Khotbah Perjanjian Lama

Hati yang Pahit : Berakar dan Berbuah dalam Keluarga

  Hati yang Pahit : Berakar dan Berbuah dalam Keluarga (Hakim-hakim 11) oleh : Pdt. Wahyu ‘wepe’ Pramudya   11:29 Lalu Roh TUHAN menghinggapi Yefta; ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mizpa di Gilead, dan dari Mizpa di Gilead ia berjalan terus ke daerah bani Amon. 11:30 Lalu bernazarlah Yefta kepada… Read More Hati yang Pahit : Berakar dan Berbuah dalam Keluarga