Khotbah Perjanjian Lama

Wujud Nyata Tuntunan Tuhan

Wujud Nyata Tuntunan Tuhan  (Keluaran 13:17–22) oleh : Pdt. Wahyu ‘wepe’Pramudya   13:17 Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat; sebab firman Allah: “Jangan-jangan bangsa itu menyesal, apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir.” 13:18 Tetapi Allah menuntun… Read More Wujud Nyata Tuntunan Tuhan