Renungan Berjalan bersama Tuhan

Terus Bertumbuh Menjadi Dewasa

Terus Bertumbuh Menjadi Dewasa

Efesus 4:1-16

Oleh: Pdt. Nathanael Channing

Setiap orang pasti merindukan pertumbuhan. Melalui pertumbuhan, kita akan menjadi semakin dewasa. Menjadi dewasa bukanlah proses instan, tidak semudah membuat mie atau makanan instan ataupun buah yang dikarbit agar cepat matang. Betapa anehnya bila kita masih menjumpai orang dewasa yang bertingkah laku kekanak-kanakan. Sebaliknya, ada orang muda yang dapat bersikap dewasa. Mereka ini akan dinilai sebagai pribadi yang matang, mantap, dan berani. Pertumbuhan merupakan proses yang harus dijalani sesuai dengan waktu-waktu pertumbuhan. Proses itulah yang sangat penting dijalani hingga menjadi dewasa.

Pertumbuhan itu tidak hanya secara fisik, tetapi juga di dalam seluruh aspek seperti emosi dan spiritual. Pertumbuhan emosi dapat dikembangkan melalui pengendalian emosi sewaktu mengalami berbagai peristiwa dalam hidupnya sehingga ia tidak mudah marah. Semakin lama ia akan semakin peka menangani masalah-masalah dan mampu menggunakan bahasa yang tepat. Maksudnya adalah bahasa yang halus, yang membangun, dan menguatkan sesama.

Demikian juga dengan pertumbuhan rohani seseorang. Pertumbuhan rohani hanya dapat diperoleh melalui proses pengenalan yang benar akan Allah. Pengenalan akan Allah sebaiknya dimulai sejak dalam kandungan. Dia menciptakan kita, maka Dia juga pasti dikenal oleh ciptaan-Nya dengan sempurna. Pengenalan akan Allah juga akan terus bertumbuh melalui firman Tuhan. Maka dari itu, orang yang sudah semakin dewasa tidak lagi disebut kanak-kanak! Dalam Efesus 4:14 Paulus berkata, “Sehingga kita bukan lagi anak-anak, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan.”

Salah satu sifat anak-anak adalah belum mempunyai pendirian sehingga masih sangat mudah dipengaruhi dan diombang-ambingkan. Melalui bagian ini, Paulus menekankan betapa pentingnya kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani tidak hanya terlihat dalam setiap pribadi, tetapi juga dalam relasinya dengan sesama, termasuk dengan keluarga. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang semakin dewasa di dalam Kristus. Apa pun yang terjadi di dalam keluarga kita, Tuhan terus membentuk kita menjadi keluarga yang semakin dewasa dan diberkati. Pertumbuhan rohani yang semakin dewasa akan menghasilkan buah roh dan menjadi berkat bagi keluarga dan orang lain. Tuhan merindukan agar anak-anak-Nya terus bertumbuh dalam proses kedewasaan yang matang. Amin.

Pokok Doa:

  1. Tuhan, ajarlah aku agar tetap setia dalam proses pendewasaan rohani yang matang. Ajarlah aku untuk mau dibentuk oleh Tuhan agar pertumbuhan yang Engkau kehendaki terwujud di dalamku dan menjadi berkat bagi orang lain.
  2. Tuhan, tolonglah kami sebagai gereja agar terus berada dalam proses pendewasaan yang Engkau rencanakan. Berkatilah seluruh anggota jemaat agar senantiasa rindu belajar firman Tuhan, rindu berada di dalam persekutuan yang sehat, rindu menyaksikan kasih karunia Tuhan turun atas orang-orang yang belum mengenal anugerah-Mu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.