Renungan Berjalan bersama Tuhan

Jangan Menghina Firman!

Jangan Menghina Firman!

Oleh: Pdt. Nathanael Channing

“Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman, akan mati” (Amsal 19:16)

Semua tatanan kehidupan di dunia ini pasti ada aturannya untuk kepentingan bersama. Ketika orang banyak berkumpul dalam satu komunitas, baik di rumah, dengan tetangga, di pekerjaan, atau di jalan, kita pasti menjumpai peraturan yang dibuat untuk kepentingan bersama. Peraturan itu sangat penting untuk mengatur kehidupan bersama. Bayangkan kalau kita hidup bersama orang banyak, lalu tidak ada aturan-aturan yang disepakati bersama, pasti akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Peraturan dibuat untuk mengikat kebersamaan dalam menjalani hidup ini supaya tidak terjadi perselisihan atau konflik, misalnya peraturan makan, tidur, bekerja, berpakaian, memasak, menata ruangan rumah, dan sebagainya. Semua itu pasti ada aturannya masing-masing: tidak mungkin alat-alat dapur diletakkan di kamar tidur, meja makan disatukan dengan gudang, dapur disamakan dengan ruang tamu, dan sebagainya. Itu baru peraturan menata ruangan. Belum lagi aturan berkomunikasi. Sopan santun berbahasa itu sangat penting dalam berkomunikasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *