Khotbah Perjanjian Baru, Khotbah Pra Paska & Paska

Khotbah Paska: Kubur Kosong, Mengapa Kamu Mencari yang Hidup?

Keempat, sementara Petrus dan Yohanes pergi berlari ke kubur, Maria Magdalena kembali lagi ke kubur. Dia sampai kembali lagi di kubur ketika Petrus dan Yohanes sudah pulang. Di kubur barulah Maria Magdalena masuk dan berjumpa dengan para malaikat. Kemudian dia juga berjumpa dengan Tuhan Yesus tetapi tidak mengenali-Nya. Baru Setelah Tuhan Yesus memanggil namanya, dia mengenali Tuhan Yesus (Yoh 20:11-18). Maria Magdalena kemudian mengabarkan peristiwa perjumpaannya dengan Tuhan kepada para murid (Mrk 16:9-11), tetapi mereka tetap tidak mau percaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *