Renungan Berjalan bersama Tuhan

Pentingnya Budaya

Pentingnya Budaya

1 Korintus 9:13-27

Oleh: Pdt. Nathanael Channing

Budaya adalah warisan turun-temurun yang melekat di dalam diri kita. Ada budaya yang luntur dimakan waktu dan kemajuan zaman, ada pula yang masih dipertahankan. Budaya menghormati orangtua, juga beragam. Ada yang dilakukan dengan cara cium lutut, cium tangan, ada pula yang menganggap orangtua seperti teman sebayanya. Demikian pula ragam budaya di kala duka. Biasanya ada tetua yang mengatur tata cara ritual acara duka. Seiring waktu, akhirnya kita cenderung melestarikan budaya tanpa mengerti maknanya. Kita hanya meneruskan apa yang dilakukan oleh orangtua, seperti robot saja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *