Khotbah Perjanjian Baru

Dunia Menolak yang Benar

Dunia Menolak yang Benar Matius 27:15-26 oleh: Jenny Wongka † Sikap manusia terhadap kebenaran sering kali merupakan sebuah paradoks, apabila tidak dapat dikatakan sebagai kontradiksi. Adakalanya manusia berjuang keras untuk menemukan kebenaran, tetapi sering kali kebenaran tersebut akhirnya hanya disampahkan belaka. Manusia tidak senang apabila ia tertipu, tetapi kadangkala dengan cara yang licik manusia menghancurkan… Read More Dunia Menolak yang Benar