Khotbah Perjanjian Baru

Bersaksi bagi Tuhan

Bersaksi bagi Tuhan (Kisah Para Rasul 1: 6-17) oleh: Pdt.Em. Samuel Tjahjadi   1. Pada masa kini kekuatan utama dalam menjual suatu produk adalah promosi. – mempropagandakan atau mem-perkenalkan produk yang mau dijual. di mana-mana kita dapat melihat papan-papan reklame. Belum lagi, teve, radio, surat kabar, majalah juga diisi dengan iklan-iklan yang memperkenalkan berbagai produk,… Read More Bersaksi bagi Tuhan