Renungan Berjalan bersama Tuhan

Sama Seperti Elia

Sama Seperti Elia

Oleh: Pdt. Nathanael Channing

Yakobus 5:13-20

Setiap orang baik di dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru sangat menghormati Nabi Elia. Dia dipandang sebagai nabi yang mempunyai kuasa yang sangat besar dan pengaruh yang luar biasa. Dia sama seperti Musa yang pada akhir hidupnya diangkat oleh Allah. Bahkan Elia sebagai wakil dari para nabi dan Musa sebagai wakil dari hukum Taurat, mendampingi Tuhan Yesus ketika dimuliakan di atas bukit. Hukum Taurat ditegakkan dan berita penghukuman dosa disampaikan. Itulah Musa dan Elia yang menampakkan diri kepada Tuhan Yesus sebelum Dia disalibkan. Dengan mati-Nya di kayu salib, semua hukuman dosa ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dia turun ke dalam Kerajaan Maut untuk menyatakan bahwa hukum Taurat itu sudah digenapi dan pengampunan itu disediakan bagi orang yang percaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *