Khotbah Perjanjian Lama

Semak yang Menyala-nyala Namun Tak Terbakar

Semak yang Menyala-nyala Namun Tak Terbakar (Keluaran 2 dan 3)

oleh: Andy Kirana

 

Shalom Saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dalam sukacita yang dari Tuhan Yesus. Kembali kita akan mempelajari kebenaran firman-Nya untuk mendapatkan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan menikmati berkat Tuhan melalui tema Burning Bush. Mari kita membuka dan membaca dari Kitab Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 15, kemudian nanti diteruskan dengan pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *